plan toegang mobiliteit 2017

Toegangs- en mobiliteitsplan

Toegang - Mobiliteit Pictogrammen MIVB

Eco-Mobiliteit

De Stad wil reageren tegen de klimaatopwarming. Dat standpunt brengt ze in de praktijk door naar ecomobiliteit te streven met ‘zachte’ vervoersmiddelen (m.a.w. met een zeer lage uitstoot van koolstofdioxide), het openbaar vervoer en car sharing.

Toegang - Mobiliteit PMR

Personen met beperkte mobiliteit

Reeds meerdere jaren besteedt de Stad Brussel extra aandacht aan personen met beperkte mobiliteit en doet zij al het mogelijke om hen optimaal toegang te verschaffen tot het volledige terrein van Winterpret…