Introductie

Om de belangrijkste toegangswegen tot het stadscentrum te kennen, gelieve het verkeersplan van de Stad Brussel te raadplegen: www.bruxelles.be/plan-de-circulation-pentagone

Het stadscentrum is tijdens Winterpret zowel bereikbaar met het openbaar vervoer als met de wagen, de fiets en de trein.

De Stad Brussel en de organisatoren raden bezoekers aan om het openbaar vervoer te nemen en milieuvriendelijke transportmiddelen te gebruiken.

Milieumobiliteit is een prioriteit!

Als reactie op de klimaatopwarming, maakt de Stad duidelijk haar bedoeling kenbaar om te pleiten voor milieumobiliteit via verplaatsingsmiddelen met heel lage koolstofdioxide-uitstoten, openbaar vervoer en autodelen.

Fiets

Er zullen (niet-bewaakte) fietsparkings beschikbaar zijn op alle plaatsen in het stadscentrum: de Beurs, de Munt en op de Vismet. Tochten, activiteiten en opleidingen gericht op het gebruik van de fiets in de winter, een workshop om fietsen te personaliseren met lichten en een groot Rad van Fortuin… Het stalen ros triomfeert!

Extra aandacht voor PBM

De Stad Brussel besteedt al enkele jaren specifiek aandacht aan personen met een beperkte mobiliteit en gebruikt verschillende middelen om ervoor te zorgen dat de hele site van Winterpret vlot toegankelijk is voor hen.

De metrostations De Brouckère en Sint-Katelijne, uitgerust met liften, zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit, net als de Interparking Schildknaap en Munt (met aangepaste parkeerplaatsen). In de omgeving van het Sint-Katelijneplein blijven alle parkeerplaatsen voor PBM behouden gedurende het hele evenement.

Alle toiletten langs het parcours van het evenement zijn ook vlot toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit en dit dankzij speciale hellingen op maat. Vloeren en elektriciteitskabels worden aangepast voor vlottere verplaatsingen met een rolstoel. Op het Muntplein is de schaatsbaan toegankelijk dankzij een helling aan de ingang. Op het reuzenrad is een cabine voorzien voor rolstoelgebruikers en er komen aangepaste tafels op de overdekte terrassen in het midden van de Vismet.