Bewoners – 2021

Mobiliteit - bewoners

Vismet

Pachecolaan

Maatregelen Vismet

maatregelen-vismet-01

Van 26/11/21 tot 02/01/22 wordt de Kaaienwijk een ’evenementen’ parkeerzone tussen 9u tot 23u.

 

De prijs is er 10€/u* met een maximum parkeerduur van 4u30. Als u een parkeerkaart bezit (bewoner, professioneel of bezoeker), dan blijft deze geldig, en hoeft u geen stappen te ondernemen.

 

NB: deze maatregel is bedoeld om bezoekers te ontmoedigen langs de straat te parkeren en hen aan te moedigen de publieke parkings te gebruiken. * 5€ voor het 1ste half uur, 5€ voor het tweede half uur, 10€ voor het 2de uur, 10€ voor het 3de uur, 10€ voor het 4de uur en 5€ voor het laatste half uur.

Tijdens dezelfde periode zal de toegang tot de Vismet beperkt zijn op vrijdag, zaterdag en zondag, telkens tussen 16u en 23u (behalve 24/12/21 en 31/12/21). Personen met een parkeerplaats of parkeerkaart (bewoner, professioneel of bezoeker) in deze zone, hebben steeds toegang op vertoon van een doorgangsbewijs (macaron).

 

Opgelet: Deze macaron dient enkel en alleen om je toegang te geven tot de zone, het is geen parkeerkaart. Parkeren binnen de evenementen zone kost van 9u tot 23u €10/h.

 

Nodig voor volgende straten: Baksteenkaai en parallelstraten, Brandhoutkaai (tussen Sint-Katerlijneplein en Rolstraat), Populierstraat, Vlaamsesteenweg, Sint-Katelijneplein (nr 1 tot nr 15). Leveringen moeten idealiter gebeuren voor 16u.

 

We kozen voor deze maatregel om ongeplande afsluitingen zo veel mogelijk uit te sluiten en jullie medewerking tijdens winterpret is erg belangrijk om de maatregel succesvol uit te voeren.

Om de toegang vlot te organiseren en wachttijden aan de filterpunten te vermijden vragen we onderstaande navigatiepunten te gebruiken.

Sint-Katelijneplein 17 – 1000 Brussel

Varkensmarkt 25 – 1000 Brussel

Om de toegang tot het gebied voor bezoekers te vergemakkelijken, zijn twee KISS & RIDE zones ingericht. Deze zijn te allen tijde toegankelijk via de Rolstraat en de Zwarte Lieve Vrouwstraat. Deze zones zijn bedoeld om iemand die ter plaatse moet zijn snel te laten uitstappen.

Sint-Katelijneplein 31 – 1000 Brussel

Brandhoutkaai 65 – 1000 Brussel

maatregelen-vismet-03

Wegverkeer wordt aangepast ter hoogte van Locquenghien-, Oppem en Sint-Andriesstraat. NB: deze maatregel heeft tot doel mensen die geen toegang hebben tot de oranje zone, te leiden naar de Kleine Ring via de Witte de Haelenstraat (deze heeft i.t.t. tot de Locquenghienstraat wel een verkeerslicht).

Maatregelen Pachecolaan

Tijdens Winterpret wordt de verkeersdoorstroming aangepast : het zal niet meer mogelijk zijn om vanaf de Keizerinlaan linksaf de Stormstraat in te slaan.

 

De stormstraat zal enkel toegankelijk zijn voor verkeer komende van Pachéco, omrijden voor bestuurders komende vanaf Loxum via rotonde de rotonde aan de Pachécolaan.

 

NB: Deze maatregel is bedoeld om mensen naar de parkeerzones op de binnenring te leiden.