durabilite-plaisirs-dhiver-2021

Durabiliteit

Duurzaamheid in Brussel

De Stad Brussel en de organisatoren zetten zich in voor duurzaamheid.

 

Gebruik van herbruikbare bekers (sinds tien jaar), verbetering van de toegankelijkheid van de sites voor personen met beperkte mobiliteit, selectief sorteersysteem, brainstorming over mobiliteit, ‘happy team’ ten dienste van de bezoekers, diverse sensibiliseringsacties, samenwerking met plaatselijke verenigingen en kunstenaars enz.

 

Brussels Major Events vzw is ook gestart met een studie rond de implementatie van nieuwe maatregelen voor de volgende edities van Winterpret. De studie heeft meer bepaald betrekking op intimidatie in de openbare ruimte, het gebruik van herbruikbaar serviesgoed (ander dan bekers), voedselverspilling, droge toiletten en alternatieven voor restverpakkingen.

Herbruikbare bekers

De Stad Brussel en de organisatoren wensen het afvalvolume te verminderen dat wordt veroorzaakt door evenementen die georganiseerd worden in de openbare ruimte, en zo ook de algemene netheid van de evenementen te verbeteren.

 

Sinds tien jaar worden wijn- en champagneglazen en andere recipiënten vervangen door herbruikbare bekers. Per beker wordt € 1 borg gevraagd.

 

Op deze manier kan ongeveer twee ton afval bespaard worden.

Netheid

Op elke site worden sorteerzones voor de handelaars voorzien om hun afval te verzamelen en naar het juiste sorteercentrum te sturen.

 

Er worden bijna 150 selectieve vuilbaksystemen geplaatst in samenwerking met de teams van de Stad, die dagelijks aanwezig zijn, waardoor we u een zo net mogelijk evenement kunnen aanbieden. Het parcours wordt elke dag eerst schoongemaakt door gemechaniseerde teams, en vervolgens opgevolgd door teams te voet. Op weekdagen zijn de teams aanwezig tot 20.00 uur en in het weekend tot 22.00 uur.