durabilite-plaisirs-dhiver-2021

Duurzaamheid

Duurzaamheid in Brussel

De Stad Brussel heeft duidelijk blijk gegeven van haar engagement voor duurzaamheid.

Samen met de vzw Brussels Major Events onderzoekt ze sinds enkele jaren verschillende pistes om Winterpret zo duurzaam mogelijk te maken.


Gebruik van herbruikbare bekers (meer dan tien jaar geleden begonnen), verbetering van de toegankelijkheid van de sites voor personen met beperkte mobiliteit, selectief sorteersysteem, reflectie over mobiliteit, een “happy team” ten dienste van de bezoekers, diverse sensibiliseringsacties, samenwerking met plaatselijke verenigingen en kunstenaars, testen van het gebruik van herbruikbaar serviesgoed (andere dan bekers) en droge toiletten…


Er is ook een studie aan de gang om nieuwe maatregelen te nemen voor toekomstige edities van het evenement: intimidatie in de openbare ruimte, voedselafval, alternatieven voor restverpakkingen, enz.